I 1987 købte vi vores hobbylandbrug med tilhørende 22 ha. jord. Jorden er for det meste stærk lerjord, men vi har 2 ha. strandeng, der grænser ud til Limfjorden.

Med forpagtet jord og egen lille skov driver vi i øjeblikket 62 ha.


Gården hed oprindelig ”Dortheasminde”, men en tidligere ejer - der havde stutteri på ejendommen - omdøbte ejendommen til ”Akkedal” - og fik navnet tinglyst. Vi har derfor valgt at bruge navnet ”Akkedal”.


I 1989 købte vi vores første limousiner, 2 kviekalve og 2 drægtige kvier. Det var en rimelig stor investering, idet gode drægtige kvier på det tidspunkt kostede kr. 25.000.00.


Inden vi valgte limousinerne, undersøgte vi de forskellige racer grundigt. Valget faldt - naturligvis - på limousinerne, for vi var ikke i tvivl om, at de bedst kunne opfylde vores krav til kødkvæg, med lette kælvninger og høj slagtekvalitet. I øvrigt er der vel ikke noget så kønt som et veltrimmet limousinedyr.


Vi har hele tiden haft limousinerne som hobby, og det skal det fortsat være. At hobbyen efterhånden er ved at være noget omfattende, har vi taget konsekvensen af og ansat en pensionist til at fodre limousinerne. På den måde får jeg mere tid til at omgås dyrene, og det har jeg prioriteret højt. Vores sønner, som hidtil har været flinke til at hjælpe i stald og mark, er ved at flytte hjemmefra, og vi er derfor glade for, at vi har ansat Henning Lund, tidl. chef på Tyrestationen ”Kronborg”, som er vant til at arbejde med de store dyr. Ligesom vores dyr har Henning et rigtig godt temperament og omgås dyrene perfekt.


Endvidere er vi ikke så bundet af dyrene længere. Skal vi til København for at besøge børnene, eller på anden måde væk fra ejendommen i nogle få dage eller ferier, har vi Henning til at se efter bedriften. Dette giver mindre stress, både for mig selv men også for dyrene.

Akkedal Limousine -Aktiv Avlsbesætning